Wat is Spiritisme?

Het geheel van principes en wetten die werden onthuld door hogere geesten en die in de werken van Allan Kardec werden samengebracht tot de op schrift gestelde spiritistische leer: Het Boek der Geesten, Het Boek der Mediums, Het Evangelie volgens het Spiritisme, Hemel en Hel, en Genesis.

“Het spiritisme is een wetenschap betreffende de natuur, de oorsprong en de bestemming van de geesten, alsmede hun relaties met de lichamelijke wereld.” Allan Kardec (Qu’est-ce que c’est le spiritisme – Wat het spiritisme inhoudt, voorwoord) “Het spiritisme brengt wat Jezus heeft gezegd met betrekking tot de beloofde Vertrooster: de kennis der zaken, zodat de mens weet waar hij vandaan komt, waarheen hij gaat en waarom hij op Aarde is; de spiritistische leer maakt dat we ons aangetrokken voelen tot de ware principes van Gods wet en brengt ons troost door middel van geloof en hoop.” Allan Kardec ( L’Évangile selon le Spiritisme – Het Evangelie volgens het spiritisme – hfdst VI – 4 )

GOD, – OPPERSTE INTELLIGENTIE, EERSTE OORZAAK VAN ALLE DINGEN

JEZUS, – GIDS EN VOORBEELD

KARDEC, – FUNDAMENTELE BASIS