Wie is Allan Kardec?

Geboren als Hippolyte Léon Denizard Rivail in Lyon, 1804, is hij na zijn eerste studies gaan studeren in Yverdon in Zwitserland aan de school van de vermaarde professor Pestallozzi, een van de bekendste en meest gerespecteerde instituten in geheel Europa.

Al vroeg werd hij een eminente volgeling van Pestallozzi, een intelligente en toegewijde medewerker die later grote invloed op het Franse onderwijs zou uitoefenen. Na zijn studies in Yverdon verhuisde Rivail naar Parijs waar hij zowel zijn doctoraal haalde in de letteren als ook in de wetenschap, terwijl hij zich onderscheidde als een opmerkelijk pedagoog en verspreider van de Pestallozziaanse methode. Hij werd lid van verscheidene wetenschappelijke verenigingen. Ondanks zijn studies over het magnetisme, was Rivail in het begin nogal sceptisch hierover. Na het verschijnsel eens te hebben bijgewoond, concludeerde hij dat er sprake was van iets dat bestudeerd moest worden om erachter te komen wat de oorzaak van het fenomeen was. Door middel van de mediums Baudin, kwam Rivail in contact met het fenomeen van het schrijven doormiddel van een mandje. Een potlood was vastgemaakt aan de bodem van een broodmand en het geheel werd toen in balans gehouden door de vingertoppen van de mediums. Op die manier werden heel precieze antwoorden gegeven op vragen gesteld aan de geesten. Hij begon toen de fenomenen te analyseren volgens de experimentele methode want hij kon merken dat al die manifestaties waarschijnlijk het werk bleken te zijn van intelligenties (geesten) die op de Aarde hadden geleefd. En zo, schreef hij, terwijl hij de informatie van de geesten verzamelde, “Het Boek der Geesten”, het basiswerk van de Spiritistische Leer. Om een scheiding aan te brengen tussen de werken van hemzelf en die die gedicteerd zijn door de geesten via de mediums en door hem samengesteld, begon Rivail het pseudoniem Allan Kardec te gebruiken.

Naslagwerk

Het Boek der Geesten (1857)
Het Boek der Mediums (1861)
Het Evangelie volgens het Spiritisme (1864)
Hemel en Hel (1868)
Genesis (1868)