Bibliotheek

Het boek laat ook zien wat voor morele en filosofische consequenties voortvloeien uit de uitwisselingen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld en bovendien het belang van gratis doorgeven wat gratis is gekregen, hetgeen wil zeggen het medium-zijn gebruiken om de naaste te helpen zonder er iets voor terug te vragen.

Gratis Download: Het Boek der Mediums
Voor nieuwe vertaling: Boekwinkel klik hier

 

separador

 Het Evangelie volgens het Spiritisme

 

Evangelie volgens het spiritismeEvangelie volgens het spiritisme2

De Verheven Geesten geven in dit boek een Evangelie met een moderne taal, makkelijk te verstaan en zo kan het ons leven gelukkiger maken door het uitleggen van vraagstukken die wij vroeger, door de allegorische vorm, niet goed konden begrijpen. Het begin van het boek in het bijzonder is een waar traktaat over de aard, de bedoeling en het doel van het Spiritisme.

 

Het boek Hemel en Hel gaat over de Goddelijke Gerechtigheid volgens het Spiritisme.

Het is een vergelijkend onderzoek naar wat de verschillende leerstelsels zeggen over de overgang van het lichamelijke naar het geestelijke leven, toekomstige straffen en beloningen, engelen en duivels, de eeuwige straffen en andere onderwerpen waarbij meerdere voorbeelden van de werkelijke toestand van de ziel gedurende en na het sterven.

Gratis Download: Hemel en Hel
Boekwinkel klik hier

 

separador

  Genesis

Geneses

​Dit boek is een studie van de natuur waarbij het Spiritisme laat zien dat wetenschap en geloof deel uitmaken van één en dezelfde realiteit. Het brengt wetenschap en religie bij elkaar.

Met het aan het licht brengen van de geestelijke wereld en zijn interrelaties met het fysieke heelal, wordt een geheel nieuw inzicht gegeven in talloze kwesties die onverklaarbaar waren gebleven zowel voor de Kerk als voor de Wetenschap.

Gratis Download: Genesis
Boekwinkel klik hier

 

separador

 

Dit is een oud collectie de boeken van Allan Kardec vertaald door J.G.Plate.
Boek 1: Het Evangelie volgens het spiritisme.Naar de 6e fransche uitgave vertaald. 1874. Nummer 1 in serie.  Boek 2: Staat niet, het is het Boek der Geesten.  Boek 3: Het boek van  Proefondervindelijk spiritisme. Het boek der Mediums of gids voor mediums en ter invocatie van geesten.Naar de 11e fransche uitgave vertaald. 1884. Nummer 3 in serie.  Boek 4: Hemel en Hel of de Goddelijke gerechtigheid volgens het spiritisme. Naar de 4e fransche uitgave vertaald. 1877. Nummer 4 in serie.  Boek 5: Genesis de wonderen en de voorzeggingen volgens het spiritisme. Naar de 2e fransche uitgave vertaald. 1878. Nummer 5 in serie.
Alle boeken binnenin stempel van “Velthuijzen/ Rijks-Kanaalwachter K.V./ Utrecht.

4Boeken

 

separador
 

 

Spiritische vereniging J.G. Plate