Wat is Spiritisme?

“Het spiritisme is een wetenschap betreffende de natuur, de oorsprong en de bestemming van de geesten, alsmede hun relaties met de lichamelijke wereld.” Allan Kardec (Qu’est-ce que c’est le spiritisme – Wat het spiritisme inhoudt, voorwoord)

Het is een geheel van principes en wetten die werden onthuld door hogere geesten en die in de werken van Allan Kardec werden samengebracht tot de op schrift gestelde spiritistische leer: Het Boek der Geesten, Het Boek der Mediums, Het Evangelie volgens het Spiritisme, Hemel en Hel, en Genesis.

Het spiritisme helpt ons te begrijpen waarom wij op aarde zijn, waar we naar toe gaan, hoe de relatie is met de materiële en spirituele wereld; wat wij als mens kunnen doen om gelukkiger te zijn, om een betere mens te worden, om in vrede met elkaar te kunnen leven; hoe wij voor onze planeet kunnen zorgen, wat is belangrijk in ons leven.

Het spiritisme is er voor iedereen en kent geen hiërarchie, iedereen is gelijk en kan bijdrage binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij trachten het geloof om een rationele wijze te analyseren en onderzoeken hoe wij, vandaag de dag, in onze huidige situatie, een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld voor de mens en de natuur.

Spiritistische Vereniging J.G. Plate