De organisatie

De belangrijkste doel van onze vereniging is de belangstellenden de mogelijkheid te bieden om het Spiritistische waarden, filosofie en beginsels te ontdekken.

Wat doen wij?

  • Studiegroep over het spiritisme- waarbij er thema’s, die in ons leven of in de maatschappij spelen, besproken worden in het licht van het spiritisme.
  • Evenementen– bijvoorbeeld lezingen; bijeenkomsten met andere groepen; bijeenkomsten om samen te zijn en elkaar beter leren kennen; training om bepaalde waardigheid te ontwikkelen, zoals online werken.
  • Bibliotheek– wij hebben een bibliotheek met boeken die wij gekregen hebben en boeken die wij gekocht hebben om te lenen aan de leden.
  • Boeken en film bespreking– soms kiezen wij een boek om te lezen  en komen wij bij elkaar om dat te bespreken of een film om te kijken en bespreken.
  • Communicatie– het bijhouden van de website en andere communicatiemiddelen.
  • Vertalen en schrijven– om onze lezen te voorzien van betrouwbare informatie, besteden wij veel aandacht aan het schrijven en vaak stukjes uit andere talen te vertalen.
  • In de pagina documentatie kan je meer informatie vinden.
  • Commissie Spirituele Hulp– dit is een activiteit waarbij twee leden, die hiervoor getreind zijn, een vertrouwelijk gesprek houden met iemand die in een moeilijke fase in het leven zit en behoefte heeft aan troost en opluchting. In het licht van het spiritisme wordt de zorg en problemen waarmee de persoon worstelt geanalyseerd en meestal krijgt men handvat om verder te gaan. Dat is geen psychologische hulp en vervangt geen therapie.

Hoe doen wij dat?

Om onze doel te bereiken hebben wij een gestructureerd organisatie nodig, met een minimum infrastructuur, planning, voorbereiding, onderzoek, dus ook administratieve vergaderingen en documentatie.

Alle taken binnen onze vereniging (ook van het bestuur) zijn verricht door leden op vrijwillige basis, niemand krijgt enige beloning of compensatie in welke vorm dan ook voor hun bijdragen, investering van kennis en tijd die nodig zijn om de vereniging te laten functioneren. Alle taken zijn afgestemd met de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur wordt gesteund door een grote groep mensen die alle activiteiten organiseren, coördineren en begeleiden.

Het bestuur van Spiritistische Vereniging J.G. Plate bestaat uit de volgende personen:

Sinds 2021:
Voorzitter: Rodrigo
Secretaris: Luana
Penningmeester: Bruno Lino

Spiritistische Vereniging J.G. Plate