Media

Op deze pagina gebruiken we om materiaal te publiceren die u helpt de informatie te vinden waar u naar zoekt.

Boeken over de basis van het spiritisme, in oud Nederlands, deze boeken zijn geschreven door Allan Kardec en vertaald naar het Nederlands door J.G.Plate.

De oude vertaling zijn door de Vereniging Allan Kardec te Hoorn gedigitaliseerd en in pdf geconverteerd om het makkelijk te maken voor mensen die het spiritisme willen bestuderen; deze versies worden door de Vereniging Allan Kardec beheert en niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  1. Het Boek der Geesten
  2. Het Evangelie volgens het Spiritisme
  3. Hemel en Hel
  4. Het Boek der Mediums
  5. Genesis
  6. Wat is Het Spiritisme 

Zie de submap Videos voor een paar filmpjes.

Spiritistische Vereniging J.G. Plate