Welkom

zie onze melding over de Coronacrisis.

De Spiritistische Vereniging J.G. Plate is opgericht in juli 2000, het is een vereniging zonder winstoogmerk waarin alle werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd worden.

Onze voornamelijk doel is de mogelijkheid bieden aan geïnteresseerden om het spiritisme te bestuderen, in al haar aspecten: filosofisch, morele, en wetenschappelijk; opdat iedere van ons een betere mens kan worden en een positieve bijdragen kan leveren in het groeiproces van onze samenleving.

Onze activiteiten zijn: studiebijeenkomst, lezingen, meedoen aan de activiteiten van de NRSP. Het Spiritisme kent geen hiërarchie en rituelen.

Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging, herkomst en achtergrond.

Spiritistische Vereniging J.G. Plate